Umenie

je najvyššia radosť, ktorú človek dáva sám sebe