Umenie je najvyššia radosť, ktorú človek dáva sám sebe

milos-transformed

Akad. soch. Miloš Vavro

Osobné údaje

Dátum narodenia: 29. marca 1960 Trenčín
Bydlisko: Šancova 78, 811 05 Bratislava
Stav: ženatý, 3 deti

Odborné vzdelanie

1968 – 75 Ľudová škola umenia v Trenčíne
pedagóg ak. mal. Marián Súčanský

1975 – 79 Stredná škola umeleckého priemyslu Uherské Hradište
odbor: reprodukcia v kameni
pedagóg nár. um. prof. Jan Habarta

1981 – 87 Vysoká škola výtvarných umení
pedagóg prof. nár. um. Ladislav Snopek, pedagóg prof. nár. um. Ján Kulich

Čo robím:

  • Pomôžem vám vytvoriť ideové riešenie a vizualizáciu vášho projektu.
  • Vytvorím sochu alebo portrét podľa vašich požiadaviek z rôznych materiálov.
  • Navrhujem a vytváram ornamentálne dobové dekorácie do exterieru a interiéru.
  • Zaoberám sa renováciou a úpravou sôch, aby získali nový vzhľad.

    Vaše umenie bude mať podporu profesionálneho sochára s bohatými skúsenosťami, a váš projekt bude realizovaný s dôrazom na detail a kvalitu.

Pracovný postup

Idea:

Vytvorenie ideového zámeru a plánovanie realizácie projektu. Schválenie rozpočtu.

Návrh realizácie:

Vypracovanie detailného návrhu projektu spolu s vizualizáciou. Predstavenie návrhu klientovi a získanie schválenia.

Vyhotovenie miniatúry:

Po schválení návrhu sa zhotovuje zmenšenina sochy (v prípade veľkých projektov). Táto miniatúra slúži ako model pre ďalšie fázy projektu.

Realizácia projektu:

Po schválení návrhu a miniatúry sa začína s pracovnou fázou realizácie projektu. Sochár začne pracovať na vytváraní sochy v plnej veľkosti, s dôrazom na detaily a kvalitu.

Finalizácia:

Projekt sa dostáva do finálnej podoby, pričom sú dokončené posledné detaily a úpravy. Socha sa dôkladne prepracováva, aby splnila očakávania a vizí klienta.

Odovzdanie:

Po finalizácii a prezentácii finálneho diela je socha odovzdaná klientovi. Týmto krokom je projekt úspešne ukončený a klient má možnosť si vychutnať a vystaviť vytvorené dielo.

Vyžiadanie spätného telefonátu

Chcete, aby som vám zavolal a prediskutoval váš projekt? Žiadny problém! Zanechajte mi svoje meno a telefónne číslo a ja sa vám čoskoro ozveme.